Українська благодійна організація святкує День Незалежності!

August 24th, Tryfonivka. Kherson region | FHU

24 серпня Благодійний Фонд Допомоги Українцям сприймає не лише як згадку про славетну історію нашої країни, але й як втілення єдності та сили, які сформували націю.

Місія Благодійного Фонду є проявом самої сутності України — наполегливість, яка підтримує стійкість, креативність та єдність.

Сьогодні БФДУ закладає фундамент майбутнього розвитку України, невпинно працюючи над зміцнення соціальних зв’язків у громадах різними способами: навчальними, креативними та інклюзивними, приділяючи особливу увагу родинам, які проживають на деокупованих територіях України. Розвиток любові до батьківщини, серед дітей та молоді, БФДУ розглядає, як потужний спосіб усвідомлення причетності, спільної історії та спільної ідентичності, що ґрунтуються на взаємній повазі.

Ми прикладаємо зусилля у різноманітних благодійних і культурних заходах, наголошуючи на важливості підтримки українських дітей для збереження національної й культурної ідентичності України.

Наша некомерційна організація дбає про те, щоб підтримувати громади та залишатися вірною своїм основним цінностям.

Підтримуючи постраждалих українців разом, ми створюємо реальні та довгострокові позитивні зміни у родинах й громадах по всій Україні сьогодні.

Дякуємо, що Ви з нами: надихаєте, підтримуєте, допомагаєте!

Запрошуємо Вас переглянути наші світлини соціальних мереж!

On August 24th, the  Fund Help Ukrainians perceives not only as a reminiscence of our country’s glorious history but also as an embodiment of unity and strength that formed the nation.

The mission of the Charity Fund is a manifestation of the very essence of Ukraine — perseverance that sustains resilience, creativity, and unity.

Today, the FHU lays the foundation for Ukraine’s future development, tirelessly working to strengthen social ties in communities in various ways: educational, creative, and inclusive, paying special attention to families living in the de-occupied territories of Ukraine. The FHU views the development of love for the homeland, among children and youth, as a powerful means of realizing involvement, shared history, and common identity, based on mutual respect.

We make efforts in various charitable and cultural events, emphasizing the importance of supporting Ukrainian children to preserve Ukraine’s national and cultural identity.

Our non-profit organization ensures to support communities and remain true to its core values.

By supporting the affected Ukrainians together, we create real and long-term positive changes in families and communities throughout Ukraine today.

Thank you for being with us: inspiring, supporting, and helping!

We invite you to view our photos in social media!

Euro (EUR)

UA773052990000026003006225146

US Dollars (USD)

UA023052990000026007046236823

Ukrainian Hryvnia (UAH)

UA393052990000026005046232830

Beneficiary:Charitable Fund Help Ukrainians

SWIFT code: PBANUA2X

Correspondent banks of EUR:

Account in the correspondent bank: 400886700401

 SWIFT Code of the correspondent bank: COBADEFF

Correspondent bank: Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany

Correspondent banks of USD:

Account in the correspondent bank: 001-1-000080

SWIFT Code of the correspondent bank: CHASUS33

Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, New York ,USA

Thank you! Дякуємо!